www.matematikk.org

Målgruppe:

Vg1T
S1

Likning-bingo

Elevene skal løse likninger/likningssett og notere løsningene i den tomme tabellen. Så fort dette er gjort, er de klare til å delta i bingoen!

Lærerens instruksjoner

Undervisningsopplegget bygger på prinsippet til bingo, med unntak av at bingotallene blir generert av løsningen avn en likning/likningssett. Elevene får utdelt et ark med 9 ulike likninger og likningssett. Alle disse skal løses og løsningene noteres ned i den tomme tabellen. Elevene er oppfordret til å sette svaret på prøve siden bingotallene som trekkes ut, er de riktige løsningene. I fanen "Elevens oppgaveark" er Ark 1 lagt ut. Under vedlegg er det 12 ulike ark og fasit.

Mens elevene løser likningene, kan læreren forberede bingoen (se "Fasit" under vedlegg). Så fort alle har funnet svarene, begynner bingoen!

Læreren trekker et tilfeldig tall blant løsningene til alle likningene/likningssett og de som først får markert 9 av sine tall, roper "Bingo!". Deretter følger det en rask kontroll og hvis alt stemmer, har dere en vinner!

Undervisningsopplegget kan like gjerne brukes i andre områder enn likninger, og for andre klasser/trinn.

Elevens oppgaveark

Likning-bingo (ark 1)

 4x30=5x3   x5+43=18(23+x)   12x+2=60x+4 
 x29=0   x(x20)=0   x2+39x+380=0 
 x+8y=1x4y=3   5x+9y=3xy=5   2x+12y=22x5y=2+x 

 

Løs alle likninger/likningssett som er i tabellen over. Noter ned løsningene i tabellen under. I likningssettene skal kun x-verdien noteres. Hvis en likningen har to løsninger skal du notere den ene løsningen i en rute, og den andre løsningen i en annen rute.Hvis du løser likningen feil er det høy sannsynelighet for at tallet ikke eksisterer blant bingotallene. Det er med andre ord veldig viktig å ha absolutt alle svar riktig. Vær derfor nøye på oppgaveløsningen og sett alltid prøve på svaret.


Så fort alle er klare, begynner bingoen! Læreren trekker tilfeldig tall som er blant de riktige løsningene. Har dere tallet i tabellen under, marker det! Så fort 9 av tallene i tabellen er markert, roper dere "Bingo!". Læreren vil se raskt over løsningene. Hvis alt er riktig, så er dere vinnere!


 

                                                       
       
       
       

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 1T
  • Tal og algebra
   • rekne med rotuttrykk, potensar med rasjonal eksponent og tal på standardform, bokstavuttrykk, formlar, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tal og bokstavar, faktorisere kvadratiske uttrykk, bruke kvadratsetningane og lage fullstendige kvadrat
   • omforme uttrykk og løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad og enkle likningar med eksponential- og logaritmefunksjonar, både ved rekning og med digitale verktøy
 • Etter 1T-Y
  • Tal og algebra
   • rekne med rotuttrykk, potensar med rasjonal eksponent og tal på standardform, bokstavuttrykk, formlar, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tal og bokstavar, faktorisere kvadratiske uttrykk, bruke kvadratsetningane og lage fullstendige kvadrat

Læreplan i matematikk fellesfag 2T-Y og 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 • Etter 2T-Y
  • Tal og algebra
   • omforme uttrykk og løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad og enkle likningar med eksponential- og logaritmefunksjonar, både ved rekning og med digitale verktøy

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program

 • Matematikk S1
  • Algebra
   • regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver
   • løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Parvis

 • Utstyr

  Vanlige skrivesaker

 • Tidsbruk

  En dobbeltime

 • Valg av tidspunkt

  Avslutning av emnet eller repetisjon

Skrevet av

Jon Vegard Venås

Institusjon

Byåsen videregående skole