www.matematikk.org

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

KenKen-konkurranse

Hva med et hyggelig avbrekk i timen der konkurranseinstinktet vekkes og elevene får trening i hoderegning i tillegg til at de må plassere sifrene på brettet riktig i forhold til hverandre?

Lærerens instruksjoner

Hva er KenKen?

KenKen er et nytt japansk spill. Den likner på et kryssord i likhet med Sudoku og Kakuro, men i tillegg til tall angis det også regneart som skal brukes for å fylle ut én rad eller én kolonne.

Ferdige sett med de forskjellige regneartene finner du i høyre spalte under "Vedlegg".

Et eksempel på et 4x4 KenKen-brett med de fire regneartene:

 

Et eksempel på et KenKen-brett. Grupper av ruter er uthevet og i noen av ruter i det øverste venstre hjørne står det tall og en regneart.

 

Hvordan konkurrerer man i KenKen?

Her er det bare å bruke fantasi!

Alternativ 1) Elevene konkurrerer enkeltvis. Alle får utdelt det samme brettet og den som løser det raskest vinner. De raskeste kan så få et større brett, mens de venter på at resten skal komme i mål.

Alternativ 2) Elvene deles i lag og konkurrerer mot hverandre. Hvis elevene sitter på rekke og rad, kan et lag bestå av alle som sitter i en rekke. Tegn tre brett (av samme vanskelighetsgrad på tavlen) og la en og en elev gå frem og skrive neste tallet.

Alternativ 3) Elevene deles i grupper på to til fire. Hver gruppe kan få et sett med tre KenKen av ulik størrelse/vanskelighetsgrad (se i høyre spalte under vedlegg). Gruppene får 12 minutter til å løse så mange av brettene i settet de klarer!

Alternativ 4) Det deles ut like mange sett som det er elever. Noen av settene kan være like. Hvert tredje minutt skal elevene sende brettet sitt videre til naboen og fortsette på brettet de mottar fra naboen. Hvilket brett vil bli løst først?

KenKen finnes også i nettutgave på matematikk.org. Se i spalten til høyre under "Se"!

KenKen® er et registrert varemerke for Nextoy. KenKen Puzzle har alle rettigheter. For mer informasjon, se under "Eksterne lenker".

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
   • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing
   • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, velje rekneart og grunngje valet, bruke tabellkunnskap og utnytte samanhengar mellom rekneartane, vurdere resultatet og presentere løysinga
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Individuelt eller i grupper på 2 - 4

 • Utstyr

  Blyant, viskelær og KenKen-brett

 • Tidsbruk

  15 minutter

 • Valg av tidspunkt

  Når som helst

Skrevet av

Ivana Celik

Institusjon

matematikk.org