www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Tekstnøtt: Stor nyttårsfeiring

Oppgaven:

Antall jenter med stjerneskudd det dobbelte av antallet jenter uten stjerneskudd.

Antallet gutter uten uten stjerneskudd er det dobbelte av antallet gutter med stjerneskudd.

Antall jenter på festen er det dobbelte av antallet gutter.

Hvis det er flere enn 20 og færre enn 32 gjester, hvor mange gjester er det til sammen på festen?

Vis løsningsforslag