www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Tekstnøtt: Sant eller usant?

Oppgaven:

Tommel opp eller tommel ned.Les påstandene under.

  1. Det er tre nummererte påstander i denne boksen.
  2. To av de nummererte påstandene er ikke sanne.
  3. Ved å kun bruke disse tre påstandene, kan du finne svaret på spørsmålet.

Er påstand 3 sann eller usann?

Vis løsningsforslag