www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Tekstnøtt: Dronninger

Oppgaven:

Sjakkbrett med en dronning i midten og piler loddrett, vannrett og diagonalt på et sjakkbrett.

Figuren viser hvordan en dronning kan bevege seg på et sjakkbrett; vannrett, loddrett og diagonalt et vilkårlig antall plasser. En dronning "angriper" en annen hvis denne beveger seg til samme plass som dronningen står på. 

Hvordan kan du plassere åtte dronninger på sjakkbrettet under slik at de ikke kan angripe hverandre?

Et sjakkbrett

Vis løsningsforslag