www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Tekstnøtt: Den umulige brøkregningen, eller?

Oppgaven:

En sirkel delt i fire like store deler. En av delene er grønn og det står 1/4.Hvor mye er 12 av 23 av 34 av 45 av 56 av 67 av 78 av 89 av 910 av 10000 ?

Vis løsningsforslag