www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Tekstnøtt: På kanotur

Oppgaven:

 

En kano

 

En familie på tre personer leide seg en kano for 3 personer.

Dersom alle må sitte etter hverandre, hvor mange forskjellige måter kan de sitte i kanoen?

Vis løsningsforslag