www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Tekstnøtt: En rar kule

Oppgaven:

 

En kule og to hender som er på den

Embjørg hadde et spill, og i spillesken lå det blant annet en kule. Embjørgs storesøster, Veslemøy, som nettopp hadde lært om kulen i matematikktimene, hadde drevet og målt kulen og kunne fortelle at akkurat denne kulen var meget spesiell.

”Dersom du regner ut volumet og arealet på kulen, får du nøyaktig det samme tallet” sa hun.

Hvor stor var kulens radius?

Vis løsningsforslag