www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Tekstnøtt: På Nordlandsbanen

Oppgaven:

Illustrert av Birte Lohne LøvdalIllustrert av Birte Lohne Løvdal

På Nordlandsbanen reiser seks kvinnelige passasjerer sammen. De seks er Evelyn, Johanne, Arnhild, Pernille, Gudny og Maren. De kommer fra seks ulike steder, Oslo, Bergen, Narvik, Haugesund, Kirkenes og Sortland. Hvem er fra hvor og hva slags yrke har de?

- Evelyn og damen fra Oslo er leger.

- Gudny og damen fra Bergen er lærere.
- Hun fra Narvik og Arnhild er ingeniører.

- Johanne og Maren er gamle idrettsjenter.

- Hun fra Narvik har aldri drevet idrett.

- Damen fra Kirkenes er eldre enn Evelyn.
- Damen fra Sortland er eldre enn Arnhild.

- På Rognan stasjon går Johanne og Oslo-damen av toget.
- På Fauske stasjon går Arnhild og damen fra Kirkenes av toget.

Vis løsningsforslag