www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Tekstnøtt: I sneglefart

Oppgaven:

En litt gal snegleEn snegle skal opp av en brønn. Dette er et strabasiøst foretagende, ikke bare fordi den kryper så sakte, 80 cm om dagen, men også fordi den i løpet av natten, mens den sover, glir 60 cm ned igjen. Brønnen er 4 meter dyp, og sneglen starter på bunnen.

Etter hvor mange dager er den oppe?

Vis løsningsforslag