www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Tekstnøtt: Fotball - lotteri

Oppgaven:

 

Illustrert av Birte Lohne LøvdalIllustrert av Birte Lohne Løvdal

Per, Pål og Espen Askeklatt er trillinger og spiller på samme fotball-lag. Hvert år har de en stor utlodning, og i år fikk de tre til sammen utlevert 60 lodd som de skulle prøve å selge. Da loddsalget var over, leverte de til sammen 11 usolgte lodd tilbake.
Per hadde solgt dobbelt så mange som Pål, og Pål hadde solgt 3 lodd mer enn Espen. Hvor mange lodd hadde hver og en av de tre Askeklatt-trillingene solgt?

Vis løsningsforslag