www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Tekstnøtt: Ord i en linje

Oppgaven:

 

Utdrag fra "Levende engler" av Andreas Markusson: "Miriam ble født i oktober og var allerede fra fødselen av spesiell vakker. At det var en objektiv sannhet, er det ingen tvil om. Både moren og faren hadde nemlig helt uavhengig av hverandre, kommet fram til det samme."

Gi en venn en bok og be han velge ut et ord fra de ni første ordene i de ni første linjene. Be han/hun multiplisere sidetallet med 10 og legge til 20 og nummeret på den linjen som ordet står på. Så legges 5 til dette tallet, og deretter ganges det med 10. Så plusses nummeret på ordet i linjen på, og be han/hun deretter å si sluttresultatet. Nå kan du fortelle hvilket ord på hvilken linje på hvilken side vennen din tok ordet fra.

Vis løsningsforslag