www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Sannsynlighetsregning

Introduksjon


Sannsynlighetsvurderinger danner bakgrunn for å fastsette størrelsen på forsikringspremier og for å forutse svingninger på børsen. Det tas politiske avgjørelser basert på sannsynlige utviklinger, og sannsynlighet er mer eller mindre direkte med på å bestemme våre egne små og store avgjørelser og disposisjoner i dagliglivet. I dette kurset skal vi ikke lære nok om sannsynlighet til å kunne forstå avanserte beregninger fra et forsikringsselskap, eller for den saks skyld modeller for demografisk utvikling. Vi skal nøye oss med å se på noen sentrale momenter fra sannsynlighetslærens grunnlag. Vi vil i stor grad nøye oss med sannsynlighet i spill og lek, eller ”sjansespill og hasard” som den berømte franske matematiker og astronom Pierre Simon de Laplace (1749-1827) kalte det.

En forutsetning for å få utbytte av arbeidet er et godt grunnlag i prosent- og brøkregning.

Skrevet av

Knut Vedeld
Rolf Venheim

Institusjon

Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo

Begrep

 • Brøk

  En brøk består av tre elementer: teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i.

  25 uttrykker 2 deler av i alt 5 deler. 25 av 20 kr blir altså 8 kr.

 • Prosent

  Prosent betyr del av hundre og skrives %.

  Eksempel: 1 av 4 er det samme som 14. For å finne prosenter som er hundredeler, utvider vi brøken  14=125425=25100=25%.

 • Sannsynlighet

  Sannsynligheten for noe forteller hvor sikkert eller usikkert det er at en ting skal hende.
  En sannsynlighet er minst 0 og maks 1.

  Sannsynlighet 0 betyr at en ting helt sikkert ikke skjer.
  Sannsynlighet 1 betyr at en ting helt sikkert skjer.

  Når du kaster mynt og kron, er sannsynligheten for å få mynt 0,5 og kron 0,5.

  Sannsynligheten for å få mynt eller kron er 1.