www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Statistikk

Innledning

Vi omgås og møter statistikk nesten daglig, i aviser og tidsskrifter, på TV eller i andre sammenhenger. I dagligtalen bruker vi ofte ordet statistikk om en stor samling av tall eller andre data. Målet med statistikk er å presentere og gjøre beregninger på slikt datamateriale slik at det kan gi god og sann informasjon, og være grunnlag for vurderinger og for beslutninger, både privat og i offentlige sammenhenger.

I dette kurset skal vi se på det vi kaller beskrivende statistikk (eller deskriptiv statistikk). Det dreier seg om å bearbeide og presentere dataene, foreta beregninger og trekke konklusjoner.

I kurset vil vi spesielt ta opp disse emnene:

 • Data, tabeller – klassedeling eller gruppering.
 • Diagrammer – søyle- eller stolpediagram, linje- eller kurvediagram, histogram, sektordiagram.
 • Beregninger på en datamengde – sentralmål og spredningsmål.

Skrevet av

Knut Vedeld
Rolf Venheim

Institusjon

Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo

Begrep

 • Data

  Opplysninger som vi samler inn kalles data.

 • Histogram

  Histogrammet er et søylediagram der hver søyle viser frekvensen innenfor et tallintervall. Hele måleområdet er delt inn i slike like store intervaller.

 • Statistikk

  Statistikk dreier seg om innsamling og bearbeiding av data eller informasjon.

 • Søylediagram

  Søylediagrammet viser dataene fra f.eks. en spørreundersøkelse. Ved å tegne en søyle for hver type data (hvert svaralternativ), viser høyden på søylen svarfrekvensen.