www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Brøker

Introduksjon

Begrepet "en halv" eller "halvparten" blir vi kjent med lenge før vi begynner på skolen. Vi forbinder vel kanskje uttrykket "en halv" med noe sånt som dette:

 

Et rektangel delt i to like store deler. Den høyre delen er grønn, mens den venstre er hvit.

Når vi snakker om halvparten, er altså helheten i utgangspunktet tenkt delt i to like store deler. Vi kan oppfatte "en halv" som "en av to like store deler som til sammen danner det hele". Det er denne informasjonen som ligger i skrivemåten 12.

Skal vi blande saft passe sterk, passer det å ta to tredeler vann. Hvis vi vil skaffe oss seks desiliter ferdigblandet saft, må vi altså ta to desiliter saftkonsentrat og fire desiliter vann.

Bildet av "to tredeler" blir noe sånt som:

 

Et rektangel delt i tre like store deler. De to delene på venstre side er fargelagt med grønt, mens den venstre delen er hvit.

 

Skrivemåten 23 betyr da "to av de tre like store delene som til sammen danner det hele".

Man må være obs på at når det er snakk om saft og du får oppgitt at saften skal blandes i forholdet 2 : 3, betyr det noe ganske annet. Da tenker vi oss helheten delt i fem like store deler og at to av disse skal være saftkonsentrat. Denne vanlige måten å oppgi blandingsforhold er som skapt for å spre forvirring.

Vi kan gi fornuftige anvendelser og bilder av alle brøker dannet av to naturlige tall.

Slike brøker kaller vi gjerne positive brøker. Det er forståelse av slike brøker som danner utgangspunktet for alt videre arbeid med brøker.

I en brøk kalles det som står over brøkstreken for teller og det som står under for nevner.

 

1/2 der 1 er teller og 2 er nevner

 

Hvor mye har gått i glemmeboken? Ta en rask test her!

Skrevet av

Per Sigurd Hundeland
Olav Nygaard

Institusjon

Universitetet i Agder

Begrep

 • Brøk

  En brøk består av tre elementer: teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i.

  25 uttrykker 2 deler av i alt 5 deler. 25 av 20 kr blir altså 8 kr.

 • Brudden brøk

  En brudden brøk har en brøk i teller eller nevner, eller i begge.

 • Ekte brøk

  Telleren i brøken er mindre enn nevneren.


  Eksempelvis er 58 en ekte brøk.

 • Likeverdige brøker

  Brøker som representerer samme tallstørrelse, men har ulike tellere og nevnere, kaller vi likeverdige brøker.
  Eksempel: 12=24

 • Nevner

  Tallet eller utrykket som står under brøkstreken i en brøk.
  Nevneren forteller hvor mange like deler det hele er delt opp i.

  Eksempel : 37. Tallet 7 er nevneren.

 • Teller

  Tallet eller uttrykket som står over brøkstreken i en brøk.
  Telleren forteller hvor mange brøkdeler som skal telles med.

  I brøken 59, er det 5 som er telleren. 9 kalles nevner.

 • Uekte brøk

  En uekte brøk er en brøk der teller er større enn eller lik nevner.

  Eksempel : 32 er en uekte brøk.
  Når telleren er lik nevneren er brøken lik 1.