www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Erika og Bølgen

Erika, dokotorgradsstudent ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo, har forsket på akkurat bølger generert av skred.

Etter at Erika var ferdig med mastergraden fortsatte hun med doktorgrad innen fluidmekanikk som er en gren av anvendt matematikk. Et av temaene hun jobbet med er bølger generert av skred. Så hva gjorde hun egentlig i løpet av doktorgraden?

Et av Erikas forsøk så slik ut. Ønsker du å vite mer, se lenken under.

Publisert: 14.08.2015