www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Målgruppe:

8. trinn
9. trinn
10. trinn

Nim

Fyrstikkene legges i to eller flere bunker på bordet. Dere skal trekke fyrstikker fra bunkene annenhver gang, minst 1 fyrstikk og maks 4. Den spilleren som trekker den siste fyrstikken vinner.

Lærerens instruksjoner

Spilleregler:

 Fyrstikkene legges i to eller flere bunker på bordet

 1. Spillerne trekker annenhver gang fyrstikker fra en av bunkene, så mange de vil, men altså fra kun en bunke av gangen.
 2. Den spilleren som trekker den siste fyrstikken vinner.
 
Vinnerstrategi:
Beskriv antall fyrstikker i hver bunke i totallsystemet. Summer antallene. Dersom det på hver plass er et partall har du en vinnerstilling.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane
   • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  parvis

 • Utstyr

  esker med fyrstikker

 • Tidsbruk

  15 minutter