www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Kurs på videregående skole

Alle må ha matematikk i minst to år. Matematikkursene er laget slik at det er fire løp som er naturlige å velge mellom. Kursene innen hvert løp er tilpasset hverandre, men hvis en bytter mellom løp vil en mangle noe av grunnlaget for neste kurs.

Matematikkursene kommer i to varianter:

T- og R-kurs som er mer teoretiske og rettet mot realfag og økonomifag.
P- og S-kurs som er rettet mer praktisk med tanke på blant annet samfunnsfag.

Er mest interessert i realfag og økonomi og vil ha matematikk: 1T  →  R1  →  R2.

Er mest interessert i matematikk knyttet til samfunnsfag: 1P  →  S1  →  S2.

Vil bare ha en minumumsvariant, men med et teoretisk tilsnitt: 1T → 2T (utgår høsten 2016).

Vil bare ha en minumumsvariant, men med et praktisk tilsnitt: 1P → 2P.

Publisert: 19.06.2009

Skrevet av

Nils Voje Johansen
Nils Voje Johansen

Begrep

 • Vg1T

  et matematikkurs for elever som har tenkt å velge realfagsmatematikk R1/R2. Kurset har en teoretisk vinkling som gjør at man har et godt utgangspunkt for å studere matematikk eller realfag som bruker mye matematikk. Det repeteres i liten grad stoff fra ungdomskolen, men kurset gir i stedet innføring i flere nye emner.

 • R1/R2

  matematikkurs som gir en god innføring i matematikk og et godt grunnlag for å arbeide videre med faget såvel teoretisk som praktisk. Innholdet gjør en etter hvert i stand til å sette opp matematiske modeller for å beskrive fenomener i de ulike realfagene og innefor økonomi.

 • S1/S2

  et praktisk anlagt matematikkurs som går noe mindre i dybden enn matematikk for realfag (R1/R2). Kurset er en god bakgrunn for å fortsette med studier som stiller noe mindre krav til forkunnskaper i matematikk. Man arbeider med praktiske anvendelser av matematikken innenfor samfunnskunnskap og innenfor visse grener av økonomi.

 • Vg1P

  et mer praktisk rettet matematikkurs. Faget utdyper ungdomsskoles matematikk noe og gir også grunnlag for å ta kursene S1/S2. Det er også kurset for dem som skal ta 2P, dvs. de som ønsker et minimum av matematikk og som senere skal inn på studier som ikke krever ekstrakunnskaper i matematikk.

 • Vg2P

  et matematikkurs som naturlig avslutter matematikkstudiet for dem som ikke ønsker å ha mer matermatikk.

 • Vg2T

  et matematikkurs for de elevene som i løpet av Vg1 har funnet ut at de ikke vil fortsette med R1, men i stedet ønsker å avslutte matematikkstudiene med et mindre kurs.

 • X

  et matematikkurs for de som er spesielt interessert i matematikk og som gjerne vil fordype seg i faget. Her tar man opp områder av matematikken som i liten grad har blitt behandlet i andre kurs. Det forutsettes at man allerede har tatt R1 eller tar R1 parallelt med dette kurset.