www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Opptakskrav for høyere utdanning

På denne siden får du en oversikt over hvilke studier som har spesielle krav om matematikk for opptak til universitet og høyskoler.

Opptakskravene dreier seg om hvilke fag du må ha med deg fra videregående skole. For de fleste studier ved universitet og høyskoler er det tilstrekkelig med generell studiekompetanse. Men for en del studier kreves det også fordypning i realfag fra videregående. Studier i ingeniørfag, realfag, teknologi og informatikk er slike studier, men det finnes også en rekke andre utdanninger, eksempelvis lege, veterinær og arkitekt, som har spesielle realfagskrav. Ved noen utdanningsinstitusjoner er det også innført karaktergrenser ved enkelte studium.

SAMORDNA OPPTAK

Du som skal søke om studieplass ved et universitet eller en høgskole bruker nettsidene til «Samordna opptak». På deres sider finner du informasjon om opptaksprosessen, søkertall, opptakskrav, antall studieplasser osv. for alle studieretninger og institusjoner. Det er viktig at du sjekker alltid på Samordna opptak hvilke krav er gjeldende.

Karakterkrav i norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning

Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere må dokumentere gjennomsnittskarakteren

 • 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

 • 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)


Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier. Se under for studier som blir med i forsøksordningen fra og med opptaksåret 2019.

Oversikt over studier som har dette kravet fra og med opptaksåret 2018.

Opptakskrav

Det nye opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Studier som omfattes av forsøksordningen for opptak

Norges teknisk - naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

Bachelor i matematiske fag
Årsstudiet i matematiske fag
Bachelor i kjemi
Bachelor i fysikk 

Universitetet i Bergen (UiB)

Bachelor i matematikk
Bachelor i matematikk for teknologi og industri
Bachelor i kjemi
Bachelor i fysikk
Bachelor i statistikk
Bachelor i bioinformatikk
Bachelor i geovitenskap
Bachelorgrad i miljø- og ressursfag (naturvitenskapelig retning)
Bachelor i meteorologi og oseanografi
Bachelor i petroleumsteknologi
Årsstudiet i naturvitenskapelige fag
Bachelor i datavitenskap
Bachelor i datateknologi
Bachelor i datasikkerhet
Bachelor i nanoteknologi
Integrert master i aktuarfag
Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk 

I tillegg fra 2019:
Bachelor i biologi
Bachelor i molekylærbiologi
Profesjonsstudium i fiskehelse

Universitetet i Oslo (UiO)

Bachelor i matematikk og økonomi
Bachelor i matematikk med informatikk
Bachelor i kjemi og biokjemi
Bachelor i fysikk og astronomi
Bachelor i geologi og geografi
Bachelor i geofysikk og klima
Årsstudiet i realfag
Bachelor i materialvitenskap for energi- og nanoteknologi
Bachelor i elektronikk, informatikk og teknologi
Bachelor i informatikk: robotikk og intelligente systemer
Lektorprogrammet, realfag

I tillegg fra 2019:
Bachelor i biovitenskap

Universitetet i Stavanger (UiS)

Bachelor i matematikk og statistikk
Bachelor i matematikk og finans
Årsstudium i matematikk
Bachelor i kjemi
Bachelor i fysikk
Bachelor i geologi
Lektorutdanning trinn 8-13, realfag 

I tillegg fra 2019:
Bachelor i matematikk og fysikk
Lektor 8.-13. trinn, master i realfag

Endring i opptakskravet til bachelor i Matteknologi på NTNU

Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2
Publisert: 30.05.2008

Begrep

 • Bachelorgrad

  Ett studieår tilsvarer 60 studiepoeng. Bachelorgraden får man på grunnlag av tre års studier, eller 180 (bestemt sammensatte) studiepoeng. Bachelorprogrammet gir deg mulighet til å fortsette med et toårig masterstudium.

 • Mastergrad

  Innenfor de fleste fagområder kan du ta en toårig mastergrad. Denne graden bygger på den faglige fordypningen fra bachelorgraden. For å kunne starte på mastergrad må du ha bachelorgrad eller tilsvarende utdanning å vise til.

Eksterne lenker