www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Studieforberedende programfag i matematikk

Du har bestemt deg for å begynne på videregående skole og har til og med funnet ut at du vil inn på en allmennfaglig videregående som tilbyr studieforberedende programfag i matematikk - nå må du velge hvilken type matematikk du skal ta, for det fins flere varianter.

Matematikk på allmennfaglig videregående med studieforberedende programfag.

Første året på videregående må alle ha 5 timer matematikk per uke. Du kan velge mellom to ulike typer: ”Praktisk matematikk” (Vg1P) og ”teoretisk matematikk” (Vg1T). Dersom du velger praktisk matematikk må du fortsette med dette i andre klasse (Vg2P).

Andre året på videregående må alle ha minimum 3 timer matematikk per uke. Men du kan velge fordypning. Da har du to nye valg: Realfagsmatematikk (R1) og Samfunnsfaglig matematikk (S1). Hver av disse utgjør 5 timer per uke.

Tredje året på videregående kan du fortsette med matematikkfordypning med R2 eller S2.

Om du velger å gå videre til universitet eller høgskole for å studere, stiller de ulike krav til matematikkfordypning på videregående. Ved enkelte studier blir S1 + S2 (altså fordypning i samfunnsfaglig matematikk i både 2. og 3. klasse) vurdert som tilsvarende R1 (altså fordypning i realfagsmatematikk i andre klasse på videregående). Dette gjelder bl.a. ved opptak til Integrert masterstudium i økonomisk/administrative fag og i samfunnsøkonomi.

Se under ”Opptakskrav” for nærmere opplysninger om dette.

Fremdeles usikker og vil ha alle muligheter åpne?
Velg teoretisk matematikk (Vg1T) i første klasse og deretter Realfagsmatematikk (R1 og R2) i 2. og 3. klasse.

NB: Denne beskrivelsen gjelder normalordningen.

Matematikk på videregående skole med yrkesfag.

Alle som velger yrkesfaglig videregående må ha 3 timer matematikk per uke. Pensum er tre femdeler av enten Vg1T eller Vg1P.

Elever i yrkesfaglige utdanningsprogrammer og de som har fagbrev, svennebrev eller annen yrkeskompetanse, og som ønsker generell studiekompetanse, følger resten av læreplanen fra Vg1T/Vg1P og læreplanen som hører til Vg2.

vilbli.no og vigo.no

De som skal søke videregående skole skal søke via nettsidene vigo.no. Her søker du på enten videregående opplæring i skole/bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring.

Alt du trenger å vite om videregående opplæring finner du på vilbli.no.

Publisert: 30.05.2008

Eksterne lenker