www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Et parallellogram

Parallellogrammet er definert som en firkant der motstående sider er parallelle. Da er disse sidene også parvis like lange, og vinklene er parvis like store.

Et parallellogram med sidene d og b som er like lange og a og c som er like lange. Vinklene er u, v, w og x.

Her er sidelengdene a=c og b=d. For vinklene gjelder det at u=w og v=x.

Arealet til et parallellogram finner vi ved å dele det opp: Diagonalen deler parallellogrammet i to nøyaktig like trekanter.

Parallellogrammet delt opp i to like store trekanter med høyden h og grunnlinjen g.

Arealet til parallellogrammet er summen av arealene til de to trekantene.

A=gh2+gh2=gh

Arealet til et parallellogram er altså lik lengden (grunnlinjen) multiplisert med høyden. Men merk at vi denne gangen ikke finner arealet ved å mutliplisere sidelengdene i parallellogrammet.

Publisert: 12.08.2013 Endret: 20.08.2013

Begrep

 • Areal

  Mål for hvor stor flate en figur dekker. Noen måleenheter for areal er m2, cm2 og dm2.

 • Firkant

  Firkant

  En firkant er en geometrisk figur med fire hjørner (og fire sidekanter). 

 • Trekant

  En trekant er figur med tre hjørner (og tre sidekanter). 

 • Vinkel

  En vinkel er en del av planet som er begrenset av to stråler med samme startpunkt. Vinkler måles i grader.