www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Ofte stilte spørsmål, kategori:

Geometri (passer og linjal, areal og omkrets)

Areal
Geometriske objekter
Sirkel
Speiling
Rotasjon
Parallellforskyving
Formlikhet og kongruens
Konstruksjon
Konstruerbare vinkler
Halvering av vinkler
Normaler, oppreising og nedfelling
Trekanter
Omkrets
Overflate
Pytagoras læresetning
Trekantberegninger generelt
Vinkel
Volum