www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Ofte stilte spørsmål, kategori:

Regning (tall, prosent, brøk, gange)

  Tall og tallregning
  De fire regneartene
  Desimaltall
  Divisjon
  Kvadratrøtter
  Multiplikasjon
  Parentesregning
  Primtallsfaktorisering
  Prosentregning
  Tall på standardform
  Tallfølger
  Brøkregning
  Brudden brøk
  Forkorting
  Fellesnevner
  Utvidelse
  Tallsystemer
  Plassverdisystem
  Titallsystem
  Binære tall
  Sekstitallsystem