www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

En verden av tall

 

Leser du avisene, er det lett å få inntrykk av at finansnæringen styres av følelser - aksjekurser og renter ser ut til å stige og synke i takt med humøret til meglerne på Wall Street. Virkeligheten er langt mer komplisert enn som så - heldigvis.

At et selskap som DnB NOR har matematikk som grunnlag for virksomheten sin, sier egentlig seg selv. Finansvirksomhet handler først og sist om å håndtere penger, som alltid uttrykkes med tall. Men bak tallkolonnene du finner i en typisk nettbank, ligger det ofte svære og kompliserte matematiske modeller med hundrevis av ligninger. 

 

MeglerrommetMeglerrommet

Ta aksjemarkedet, som DnB NOR er engasjert i på mange måter. Når banken tilbyr kundene sine et aksjebasert produkt, følger det ofte med et anslag over forventet avkastning. Slike anslag er basert på modeller som tar hensyn til en rekke faktorer, som kursutviklingen i tidligere år, utviklingen i den globaliserte verdensøkonomien, valutakurser, oljepris og rentesatser.

 

Det er matematikere, økonomer og programmerere som har utviklet modellene, som blant annet kan beregne den statistiske sannsynligheten for at kursen skal falle eller stige. Prognoser for aksjekursen har et langsiktig perspektiv. Mens aksjemarkedet kan svinge uforutsigbart fra dag til dag, er det ofte meningsfylt å si noe om hvilke aksjer som svinger mest eller hvilke aksjer som vil falle i verdi samtidig.

 

DnB Nor gjør også risikoanalyser for enkeltpersoner. Skal en kunde ha et lån, må banken regne ut sannsynligheten for at kunden klarer å betjene lånet. Disse modellene tar hensyn til hva kunden klarer å betale idag, og lager prognoser for hvordan kunden vil påvirkes dersom rentesatsene stiger kraftig, for eksempel. Skal kunden kjøpe en bilforsikring, blir det kjørt modeller som tar hensyn til risikofaktorer som alder, kjønn og bosted.

 

DnB NOR på Aker BryggeDnB NOR på Aker Brygge

I DnB NOR arbeider rundt tyve ansatte med kjerneområdet risikoanalyse. Modellene de er med på å utvikle blir stadig viktigere for virksomheten - ikke minst sett i lys av finanskrisen i 2008. Matematikken utvikles fortløpende, og samtidig får man flere og flere informasjonskilder å basere modellene på.

 

Det er vanskelig å spå om framtiden, og ikke minst om økonomi. Men her er en spådom som er sikrere en de fleste: enten du velger å jobbe for en bank eller ei, vil modellberegninger spille en stadig viktigere rolle for din private, økonomiske fremtid.

 

Om DnB NOR

DnB NOR er landets største finanskonsern, med 2,3 millioner personkunder, over 13 000 ansatte og kontorer i land som Sverige, Danmark, Russland og Polen. I tillegg til bankvirksomhet, er DnB NOR et verdipapirforetak, forsikringsselskap og eiendomsmegler.

 

Om kilden:

Anders ØksendalAnders Øksendal

Navn: Anders Øksendal

Alder: 34

Bakgrunn: Har hovedfag og doktorgrad innen matematikk, med fokus på stokastisk analyse.

Interesse fra tidlig av: Har vært interessert i matematikk siden de første Abel-konkurransene på videregående skole, men har ellers ingen typisk matematiske hobbyer.

Publisert: 21.07.2009 Endret: 21.12.2010

Skrevet av

Eirik Newth
Eirik Newth