www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Prøve- og feile- metoden

Metoden går ut på å velge verdier for x og y helt til en finner én x-verdi og én y-verdi som tilfredsstiller begge likningene samtidig.

Det kan være lurt å være systematisk når en skal finne de verdiene som passer. Dersom en prøver i "vilden sky" kan dette bli en lang og arbeidskrevende prosess. Skriv opp forsøkene underveis og resonner deg fram til hva som er lurt å prøve neste gang. Må x være større eller mindre enn det jeg til nå har prøvd? Hva med y?

Denne metoden er like matematisk riktig som de andre metodene, men kan kreve noe mer tid før en har laget seg en metode for hvordan det er lurt å angripe problemet.

Publisert: 27.02.2008

Institusjon

matematikk.org

Begrep

  • Likning

    En likning er et åpent utsagn der det inngår en ukjent størrelse. Den ukjente skriver vi ofte som x.
    x + 8 = 17

    er en likning.

  • Likningssystem

    Et likningssystem er to eller flere likninger som inneholder to eller flere ukjente.