www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Provisjonslønn

Innen salg og prosjektarbeid er det vanlig å jobbe for provisjonslønn med eventuelle bonuser.

Provisjonslønn kan bety at man har en fast timelønn og at det i tillegg for hvert enkelt salg blir utbetalt en bestemt sum, eller at dersom et bestemt antall produkter er solgt, følger det en ekstra belønning, eller hvis avdelingen har nådd et mål får alle en belønning som kan være en andel av fortjenesten. Belønning kaller vi for bonus eller bonuslønn. Vi ser på et eksempel under.

 

Dørselger Thor

Thor er dørselger av sikkerhetssystemer. For hvert sikkerhetsystem han får solgt får han 1000 kr. I tillegg får han 10000 kr i bonus etter å ha solgt 10 sikkerhetssystemer. Hvor mye må Thor selge hver måned for å ha 25000 kr i månedslønn. Vi kan sette dette opp som en likning hvor S er antall salg. Dete gir oss:1000 krS+10000 kr=25000 kr1000 krS=15000 krS=15Thor må ha 15 salg for å tjene en brutto månedslønn på 25000 kr.

 

Bonuser

Etter å ha solgt 10 sikkerhetssystemer, får Thor en bonus på 7000 kr etter hvert femte salg. Vi kan sette opp en tabell så du kan se dette:

Hvor mye må Thor selge hver måned for å få en månedslønn på minst 35000 kr? Vi leser av tabellen og ser at han må selge minst 18 sikkerhetssystemer.

 

Timelønn i provisjonslønn

En måned registrerer Thor at han jobbet 250 timer og solgte 16 enheter. Hvor stor er Thors timelønn denne måneden?

Vi finner først ut hvor mye han får i lønn etter å ha solgt 16 enheter og dividerer det på 250 timer. $$\frac{33000 \text{ kr}}{250 \text{ time}} = 132  \text{ kr}/\text{time}$$ Thor hadde en timelønn på 132 kr den måneden.

Publisert: 19.02.2017 Endret: 01.08.2017

Begrep

  • Prosent

    Prosent betyr del av hundre og skrives %.

    Eksempel: 1 av 4 er det samme som 14. For å finne prosenter som er hundredeler, utvider vi brøken  14=125425=25100=25%.

  • Tabell

    Tabeller brukes til å organisere informasjon (i kolonner og rader). For eksempel rutetabell for buss eller tog forteller når toget stopper på ulike stasjoner.