www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Årslønn

Årslønn er den mest utbredte lønnsordningen for fast ansatte. Det gir sikkerhet og trygghet for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Det vanligste for en ansettelse er å forhandle en god årslønn. Da er det forventet at man jobber 7,55=37,5 timer i uka, altså at man jobber 7,5 timer mandag til fredag hver uke, eller 37,552=1950 timer i året. Vi ser på et eksempel under.

 

Eksempel

Synne har en fast jobb med 360000 kr i årslønn. Hun skal jobbe 7,5 timer hver ukedag, og 46 uker i året. Hvor stor er månedslønnen til Synne?

Siden vi har fått oppgitt årslønnen, så kan vi dividere det på antall timer hun jobber totalt i løpet av året. Vi vet at hun jobber

7,55=37,5

timer i uka. Hun jobber derfor totalt:

37,5 timer46=1725 timer

Vi dividerer da årslønnen med 1725 timer og multipliserer svaret med antall timer hun jobber i måneden:

360000 kr1725 time=208,70 kr/time

Vi multipliserer 208,70 km/time med antall timer hun jobber i måneden. Hun jobber 37,5 timer hver uke, og det betyr at hun jobber

37,54=150

timer i måneden. Månedslønn er:

208,70 kr/time150 time = 208,70 kr 150 timetime=31305 kr

Synne får 31305 kr i bruttolønn (før skatt) i måneden.

Publisert: 19.02.2017 Endret: 01.08.2017

Begrep

  • Prosent

    Prosent betyr del av hundre og skrives %.

    Eksempel: 1 av 4 er det samme som 14. For å finne prosenter som er hundredeler, utvider vi brøken  14=125425=25100=25%.