www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Timelønn

For de fleste som jobber korte perioder, eller deltid, lønnes arbeidet med en fast timelønn.

Arbeidsgiveren og arbeidstakeren blir enig om en timelønn og antall timer i uka eller måneden. Av og til forekommer overtid, og arbeidstakeren får overtidsbetalt. Da får man et lønnstillegg, gjerne på 50% av den faste timelønnen. Vi ser på et eksempel under.

 

Eksempel

Annie jobber som personlig trener på et treningstudio. Der får hun 160 kr i timen og fri på søndager. Ukeplanen hennes ser ut som følgende; 5 timer på mandager, 7 timer på onsdager, 6 timer på lørdager, og 2 timer på søndager. Hvor mye tjener Annie i måneden?

Først må vi finne ut hvor mange timer hun jobber i en uke, og multiplisere det med 4, fordi det er 4 uker i en måned.

Vi ser at hun jobber

$$5+7+6 = 18$$

ordinære timer hver uke, og 2 overtidstimer. Fordi Annie i utgangspunktet hadde fri på søndager, får hun overtidsbetalt for de timene hun skal jobbe på søndager. De 2 timene  får hun et tillegg på 50% av den faste timelønnen, altså får hun 150% av ordinær timelønn. Vi setter da opp dette stykket:

18160kr=2880kr2(1601,5)kr=480kr

Den totale lønnen til Annie for en uke er 2880kr+480kr=3360krVi multipliserer dette med 4 og får brutto (før skatt) månedslønnen til Annie: 3360kr4=13440krAnnie tjener 13440 kr brutto i måneden.

Publisert: 19.02.2017 Endret: 01.08.2017

Begrep

  • Prosent

    Prosent betyr del av hundre og skrives %.

    Eksempel: 1 av 4 er det samme som 14. For å finne prosenter som er hundredeler, utvider vi brøken  14=125425=25100=25%.