www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Benevningene

Vei, fart og tid-formlene, altså v=st, t=vs og s=vt, er en formel men skrevet på tre ulike måter. Det finnes to populære måter å huske vei, fart og tid-formelen. Den ene måten er å huske benevningene, fordi da kan man alltids tenke seg til formelen.

Vi får høre mye om fart i hverdagen, og de fleste vet at biler kjører i kilometer per time. For eksempel kan farten til en bil være 30 km/h. Vi husker at kilometer er benevning for strekningen, s, og vi husker at time er benevning for tiden, t. Dette kan vi bruke til å finne fart formelen. Vi kan også gjøre divisjon og multiplikasjon med benevningene. Dette er et veldig kraftig verktøy.

 

Eksempel 1

Kilometer per time skrives som km/h, og det er det samme som s/t, som er det samme som i fart-formelen, v=st. Utifra denne formelen kan vi finne formelen for strekning og tid. Se lynkurset 'Gjøre om formlene'.

 

Eksempel 2

Vi vet for eksempel at km/h er fart. Vi vet også at km er strekning og at h er tid. Hvis vi kjører en bil i 50 kilometer i timen i 2 timer, må vi multiplisere 50 km/h med 2 h for å finne strekningen. Vi får da

50 km/h2 h = 50 km2 hh=100 km

Vi har nå funnet strekningen ved å multiplisere farten på tiden. Det betyr jo at strekning, s, er lik fart, v, multiplisert med, tid, t. Altså vi får s=vt. Ved å bare se på et veldig logisk eksempel, så har vi funnet ut av hva strekningsformelen er.

 

Eksempel 3

Vi vet at km/h er fart, km er strekning og at h er tid.

Vi skal reise fra Kristiansand til Flekkefjord, som er en 120 kilometers strekning. Hvis vi kjører i 60 kilometer i timen hele veien, hvor lang tid tar det å kjøre fra Kristiansand til Flekkefjord?

Her så vet vi at vi legger bak oss en strekning på 60 kilometer hver time vi kjører. 120 km er dobbelt så langt som 60 km, så vi må ha kjørt i 2 h, og dividerer vi 120 km60 km/h får vi,

120 km60 km/h=2 kmkmh=2 kmkmh1=2 h

Altså hvis vi dividerer strekning, s, på fart, v, så får vi tid, t. Altså vi får sv=t.

 

Hvorfor er v fart?

Du har sikkert spurt deg hvorfor farten i formlene har fått bokstaven, v. v står for velocity som betyr fart på engelsk. Men da er det litt rart at vi har to norske ord og et engelsk ord; strekning, tid, og velocity. Hvis vi lot fart ha bokstaven f, slik at formelen ble f=st, så hadde det hjulpet for å huske formelen, men det hadde skapt problemer senere. I fysikk står f for force, og den inngår i mange andre formler. I tillegg er det slik at når vi skal gi et navn til en funksjon i matematikk, bruker vi veldig ofte f.

 

 

Publisert: 19.02.2017 Endret: 20.07.2017

Begrep

  • Brøk

    En brøk består av tre elementer: teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i.

    25 uttrykker 2 deler av i alt 5 deler. 25 av 20 kr blir altså 8 kr.