www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Et rektangel

Et rektangel er 8 cm langt og 5 cm høyt. Hva stort er arealet til rektangelet?

Et rødt rektangel.

Vi kan plassere inn fem rader med centimeterkvadrater, og i hver rad er det plass til åtte slike småkvadrater. Det ser slik ut:

Rektangel med åtte ruter i lengde og fem ruter i høyde.

Det betyr tilsammen er det plass til 40 centimeterkvadrater. Arealet til rektangelet er 40 cm2.

Når vi tenker på rutemønster, forstår vi at vi kan regne ut arealet til ethvert rektangel ved å multiplisere sammen målene for lengde og bredde. Derfor er arealet A lik lengden l multiplisert med bredden b:

A=lb

Publisert: 12.08.2013 Endret: 17.08.2016

Begrep

 • Areal

  Mål for hvor stor flate en figur dekker. Noen måleenheter for areal er m2, cm2 og dm2.

 • Arealenheter

  Mål for flater (areal):
  1 m² = 1 m · 1 m = 10 dm · 10 dm = 100 dm²
  1 dm² = 1 dm · 1 dm = 10 cm · 10 cm = 100 cm²
  1 cm² = 1 cm · 1 cm = 10 mm · 10 mm = 100 mm²


  Spesielt:
  1 ar = 100 m2
  1 dekar = 10 ar = 1000 m2 = 1 mål
  (deka betyr 10)

 • Firkant

  Firkant

  En firkant er en geometrisk figur med fire hjørner (og fire sidekanter). 

 • Rettvinklet trekant

  En rettvinklet trekant er en trekant hvor en av vinklene er rett (90 grader).

 • Trekant

  En trekant er figur med tre hjørner (og tre sidekanter).