www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Et kvadrat

Ønsker vi å finne arealet til et kvadrat med vilkårlig lange sidekanter, må vi finne ut hvor mange kvadratmeter vi kan plassere i kvadratet.

Eksempel 1

Et kvadrat har sidelengde 3 m. Hva stort er arealet til kvadratet?

Et gult kvadrat med side lik 3 meter.

Spørsmålet blir: Hvor mange kvadratmeter kan plasseres inn i kvadratet?

Vi kan dele opp i kvadratiske ruter med størrelsen 1 m2 ved å dele alle sidene i tre like store deler.

Det gule kvadratet delt i 9 kvadratiske ruter med størrelsen 1 kvadratmeter.

Vi kan altså plassere 9 kvadratmeter inn kvadratet med sidelengde 3m. Arealet til dette
kvadratet er altså 9 m2.

Vi oppdager at vi kan regne ut antall ruter vi kan plassere inn i kvadratet ved å multiplisere sidelengden med seg selv. Vi kan dermed regne ut arealet A av et kvadrat ved hjelp av formelen:

 A=ss      

Bokstaven s står for sidelengde.

Publisert: 12.08.2013 Endret: 17.08.2016

Begrep

 • Areal

  Mål for hvor stor flate en figur dekker. Noen måleenheter for areal er m2, cm2 og dm2.

 • Arealenheter

  Mål for flater (areal):
  1 m² = 1 m · 1 m = 10 dm · 10 dm = 100 dm²
  1 dm² = 1 dm · 1 dm = 10 cm · 10 cm = 100 cm²
  1 cm² = 1 cm · 1 cm = 10 mm · 10 mm = 100 mm²


  Spesielt:
  1 ar = 100 m2
  1 dekar = 10 ar = 1000 m2 = 1 mål
  (deka betyr 10)

 • Kvadrat

  Kvadrat

  En firkant der alle sider er like lange og alle vinkler 90°.