www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Typetall

Typetallet er enda et av de tre vanligste sentralmålene i statistikk. Hva forteller typetallet oss? Hvordan finner vi typetallet?

definisjon

Typetallet er den mest «typiske» observasjonen i en datasamling. Det er tallet som forekommer flest ganger. 

Typetallet er observasjonen med flest forekomster i frekvenstabellen, den høyeste søylen i søyle- eller stolpediagrammet, eller den største sektoren i sektordiagrammet.

Merk at typetallet ikke behøver være et tall. Hvis data ikke er numeriske, kan typetall være for eksempel en bokstav.

Gullmedaljer til Petter Northug

Frekvenstabellen nedenfor viser medaljene Petter Northug fikk i perioden 2007-2011 i OL og VM:Bildet hentet fra teamnorthug.noBildet hentet fra teamnorthug.no

 Medalje   Antall  
 Gull      9
 Sølv      3
 Bronse      1

Hva er typetallet?

Gull er typetallet, fordi Northug fikk flest gullmedaljer i denne perioden.

Operasjons Dagsverk

Tabellen viser hvor mange millioner kroner de siste sek årene norske ungdommer jobbet inn for Operasjon Dagsverk:

 35,8   28,5   28,8   30,1   28,8   28,5 

Vi ser at 28,5 og 28,8 forekommer flest ganger (to ganger hvert tall). I dette tilfellet er det to typetall.

Alderen i en familie

Sissel er 9 år gammel og har to tvillingbrødre på 4 år. Mor og far er 35 og 39 år gamle.

Typetallet for aldre i familien er lik 4 selv om det er den minste alderen. Husk at det er flest familiemedlemmer som er 4 år gamle. Velger vi gjennomsnittet som sentralmål i stedet for typetallet, finner vi ut at gjennomsnittsalderen i familien er 18,2 år.

Dette forteller oss at selv om både gjennomsnitt, median og typetall tilhører sentralmål, ligger de ikke nødvendigvis i nærheten av hverandre. Hvilket sentralmål skal eventuelt velges kommer an på hva som interesserer oss.

Publisert: 26.07.2013 Endret: 12.12.2016

Begrep

 • Frekvenstabell

  En frekvenstabell er en opptelling og ordning av dataene.

 • Gjennomsnitt

  Gjennomsnittet av flere målinger finner du ved å:
  1. summere målingene
  2. dele summen på antall målinger

  Eksempel : Gjennomsnittet av 2, 2, 4, 3 er
  1. 2+2+4+3=11
  2. antall målinger er 4, 11:4=2,75

  Gjennomsnitt kalles også middelverdi.

 • Ikke-numeriske data

  Data som ikke er tall (f.eks. bokstaver og gjenstander) kalles ikke-numeriske data.  

 • Sektor

  Sektor

  En sektor er en del av en sirkel, formet som et kakestykke i forskjellige størrelser. Det er området som er avgrenset av to radier og en sirkelbue.

 • Sektordiagram

  Et sektordiagram, også kalt kakediagram, viser relative frekvenser som prosentmessig fordeling av data eller klasser av data.

 • Sentralmål

  Sentralmål er utregnede verdier som viser "sentrum" for innsamlede data. Tre eksempler på sentralmål er gjennomsnitt, median og typetall.

 • Stolpediagram

  Stolpediagrammet viser fordelingen til numeriske dataene fra f.eks en spørreundersøkelse. Ved å tegne en søyle for hvert svaralternativ, viser høyden på søylen svarfrekvensen.

 • Søylediagram

  Søylediagrammet viser dataene fra f.eks. en spørreundersøkelse. Ved å tegne en søyle for hver type data (hvert svaralternativ), viser høyden på søylen svarfrekvensen.

 • Typetall

  Typetallet er det tallet som opptrer flest ganger i f.eks. et innsamlet tallmateriale fra en spørreundersøkelse.