www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Sektordiagram

Hva er et sektordiagram? Hvordan lager vi et sektordiagram?

Et sektordiagram (kakediagram) tegnes som en sirkel med totalareal lik 1 (100%). Arealet til sirkelen representerer alle dataene. Data deles i grupper. En gruppe svarer til en sektorer (et kakestykke) i sirkelen. Arealet til sektoren er gruppens andel i forhold til alle data.

Når vi vil vise hvor stor andel av hver observasjon utgjør en helhet, bruker vi sektordiagram. Et sektordiagram egner seg for å vise prosentmessig fordeling av data eller gruppert data.

Turmiks nøtter & sjokolade

På hjemmesiden til «Polly» står det at 30 gram av Turmiks nøtter & sjokolade har følgende næringsinnhold: Bildet og kilde er hentet fra kims.noBildet og kilde er hentet fra kims.no

 Type næring Innhold av hver type  
 Protein             3,3 g
 Karbohydrater             8,5 g
 Fett             8,3 g
 Fiber             3,0 g
 Natrium             0,1 g
 Salt             0,2 g
 Annet             6,6 g

 

 

 

 

 

 

 

Før vi kan tegne sektordiagrammet, må vi først finne ut hvor mange prosent en næringstype utgjør av det hele. Det hele er 30 gram. Hver næringstype i tabellen er en gruppe.

Prosentandel av protein er lik innholdet av protein dividert med den totale vekten,

3,3g30g=0,11=11%.

Vi gjør tilsvarende utregninger for resten av næringstypene og fyller inn resultatene i en tredje kolonne i tabellen(se under).

Nå må vi finne hvor store sektorene til næringstypene er. Hvor mange grader er sektoren for protein? Hele sirkelenen er 360 grader og dette svarer til 100%. Da svarer 1% til 3,6 grader. Proteinsektoren er derfor 113,6=39,6. Vi gjør tilsvarende for de andre næringstypene.

Den utvidete tabellen med andelen i prosent og andelen i grader ser ut som:

Type næring Innhold av hver type  Andel i prosent  Andel i grader 
Protein             3,3 g       11,0%       39,6
Karbohydrater              8,5 g       28,3%     101,9
Fett             8,3 g       27,7%       99,7
Fiber             3,0 g       10,0%       36,0
Natrium             0,1 g          0,3%         1,1
Salt             0,2 g          0,7%         2,5
Annet             6,6 g        22,0%       79,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektordiagrammet er tegnet ved hjelp av Excel. Sektordiagrammet har navn Næringsinnhold. Sirkelen blir delt opp i syv kakestykker med hensyn på næringstyper: Protein, Karbohydrat, Fett, Fiber, Natrium, Salt og Annet. Arealene til kakestykkene i samme rekkefølge som næringstypene: 11%, 28%, 28%, 10%, 0%, 1% og 22%.

Som vi kan se fra diagrammet er mer enn 50 % av Turmiksen karbohydrater eller fett. Det er omtrent fem ganger så mye som protein eller fiber. Uspesifiserte næringer (annet) utgjør 22 % av helheten, mens salt og natrium finnes det så lite av at de telles med henholdsvis 1% og 0%.  

Publisert: 26.07.2013 Endret: 07.08.2013

Begrep

 • Areal

  Mål for hvor stor flate en figur dekker. Noen måleenheter for areal er m2, cm2 og dm2.

 • Data

  Opplysninger som vi samler inn kalles data.

 • Prosent

  Prosent betyr del av hundre og skrives %.

  Eksempel: 1 av 4 er det samme som 14. For å finne prosenter som er hundredeler, utvider vi brøken  14=125425=25100=25%.

 • Sektor

  Sektor

  En sektor er en del av en sirkel, formet som et kakestykke i forskjellige størrelser. Det er området som er avgrenset av to radier og en sirkelbue.

 • Sektordiagram

  Et sektordiagram, også kalt kakediagram, viser relative frekvenser som prosentmessig fordeling av data eller klasser av data.

 • Sirkel

  Sirkel brukes i to betydninger:
  1) Selve sirkellinjen som er den krumme linjen som går gjennom punktene som har samme avstand fra et fast punkt, nemlig senteret i sirkelen.

  2) Flaten som sirkellinjen begrenser.

  Formler (r er radius):
  Areal: A=πr2
  Omkrets: O=2πr