www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Stolpediagram

Hva er et stolpediagram? Når bruker vi stolpediagram?

Stolpediagram (også kalt søylediagram) i likhet med søylediagram passer til data med få svaralternativer.

Et stolpediagram har en vannrett akse, en loddrett akse og rektangler (stolper). Et rektangel hører til et svaralternativ. Alle rektanglene er like brede rektangler og avstanden mellom dem er like stor. Høyden til rektanglene er bestemt av antallet i frekvenstabellen.

Stolpediagram kan tegnes enten for hånd eller ved hjelp av et dataprogram, for eksempel Excel. I eksemplet under har vi brukt Excel.

Antall søsken

Elevene i klasse A og B ble spurt om hvor mange søsken de har, og resultatene vises i frekvenstabellen nedenfor.

Antall søsken   Antall  
          0      6
          1     21
          2     15
          3      3

 

Vi bruker frekvenstabellen og lager et stolpediagram. Til vanlig skriver ikke over rektanglene antallet, men her gjorde vi det slik at du ser at det stemmer overens med frekvenstabellen.

Et stolpediagram der den horisontale aksen har rektangler over 0, 1, 2 og 3 og heter antall søsken. Den loddrette aksen er antall barn og går fra 0 til 25 i intervaller på 5. 
Rektangelet på 0 går opp til 6. 
Rektangelet på 1 går opp til 21.
Rektangelet på 2 går opp til 15.
Rektangelet på 3 går opp til 3.

Vi leser raskt ut av stolpediagrammet at de fleste elevene har en eller to søsken. Det er bare tre elever i klassen med tre søsken.

Legg merk til at vi har "snudd frekvenstabellen" slik at den loddrette aksen (y-aksen) viser antallet i hver gruppe på den vannrette aksen (x-aksen).

Publisert: 25.07.2013 Endret: 09.02.2017

Begrep

 • Ikke-numeriske data

  Data som ikke er tall (f.eks. bokstaver og gjenstander) kalles ikke-numeriske data.  

 • Numeriske data

  Numeriske data består av tall.

 • Rektangel

  Rektangel

  Et rektangel er en firkant der sidene er parvis like lange og alle vinklene er 90°.


  Areal: A=ab

  Omkrets: O=2a+2b

 • Relativ frekvens

  Antall observasjoner av en spesiell hendelse dividert på antall observasjoner.

  Eksempel: Dersom du kaster en terning 40 ganger og får 4 seksere, er den relative frekvensen av seksere 4/40 = 0,1.

 • Stolpediagram

  Stolpediagrammet viser fordelingen til numeriske dataene fra f.eks en spørreundersøkelse. Ved å tegne en søyle for hvert svaralternativ, viser høyden på søylen svarfrekvensen.

 • Søylediagram

  Søylediagrammet viser dataene fra f.eks. en spørreundersøkelse. Ved å tegne en søyle for hver type data (hvert svaralternativ), viser høyden på søylen svarfrekvensen.