www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Enheter

Det første som gjøres i Norge med en nyfødt er å måle og veie den. Vekten blir oppgitt i gram og lengden i centimeter. Dette er to av de syv grunnleggende måleenheter i det internasjonale målesystemet (SI), også kalt det metriske målesystem.

Det metriske målesystemet er det mest utbredte målesystemet i hele verden. Det baserer seg på følgende syv grunnleggende måleenheter:

 1. Meter for lengde.
 2. Kilogram for masse.
 3. Sekund for tid.
 4. Ampere for elektrisk strøm.
 5. Kelvin for temperatur.
 6. Mol for stoffmengde.
 7. Candela for lysstyrke.

Stadig framgang som resultat av ny teknologi, gjør at det metriske systemet fortløpende modifiseres. Gamle enheter oppdateres som et resultat av måleinstrumentenes forbedrede presisjon samtidig som nye enheter opprettes. Det utledes også nye enheter fra de syv grunnleggende. Arealenheter og volumenheter er eksempler på avledete enheter av lengdeenheten. I dette kurset skal vi konsentrere oss om lengdeenheter, arealenheter, volumenheter og masseenheter. Til slutt skal vi se på det imperiske målesystemet.

Skrevet av

Knut Vedeld
Rolf Venheim

Institusjon

Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo

Begrep

 • Areal

  Mål for hvor stor flate en figur dekker. Noen måleenheter for areal er m2, cm2 og dm2.

 • Arealenheter

  Mål for flater (areal):
  1 m² = 1 m · 1 m = 10 dm · 10 dm = 100 dm²
  1 dm² = 1 dm · 1 dm = 10 cm · 10 cm = 100 cm²
  1 cm² = 1 cm · 1 cm = 10 mm · 10 mm = 100 mm²


  Spesielt:
  1 ar = 100 m2
  1 dekar = 10 ar = 1000 m2 = 1 mål
  (deka betyr 10)

 • Lengde

  Lengde er målet for avstand. Lengden måles langs linjer, både rette og buete.
  Enheten for lengde er meter, eller andre mål avledet fra meter.

 • Lengdeenhet

  Måleenheten for lengde er meter med forkortelsen m. Andre lengdemål avledet av meter er kilometer (km), desimeter (dm), centimeter (cm) og millimeter (mm).

 • Masse

  Masse er det samme som det vi til daglig kaller vekt. Ofte brukes også ordet "stoffmengde" for masse. Massen måler vi med en vekt.
  Grunnleggende enhet er kilogram (kg).

 • Massesenter

  Det samme som tyngdepunkt.

 • Volum

  Volum er et måltall som uttrykker tre-dimensjonal (bredde, lengde og høyde) utstrekning i rommet. Måleenheten er kubikkmeter (m³) som er lik volumet av en terning med sider lik en meter.