www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Likninger

Tre satellitter sender ut signaler til deg, og der hvor alle signalene møtes, der er du.Et av århundrets største oppfinnelser er GPS-systemet. Det kan hjelpe oss til å navigere overalt i verden. Måten GPS fungerer på, er at vi sender ut en signal, og tre (eller flere) satelitter i verdensrommet sender ut deres signaler tilbake. Disse signalene ser ut som sirkler, og der disse tre sirklene møtes, er stedet vi er på. Stedet der de tre sirkelen møtes finner vi ved å bruke likninger. Løsningen til denne likningen er koordinatene til stedet vi er på kartet. Det GPS egentlig gjør, er å løse en gigantisk likning!

En gammeldags vekt med to skåler. På venstre siden er det to murstein i skålen. På høyresiden er det et lodd med 1 kg og en murstein.

 

En likning kan vi se på som en gammeldags vektskål i balanse. Det er like mye vekt på begge sider, men vektloddene på sidene er i forskjellige størrelser.

Hvis vi legger til et lodd eller tar vekk et lodd på en av sidene, må vi gjøre det samme på den andre siden hvis vekten skal være i balanse. Det samme prinsippet gjelder for likninger. Gjør vi noe på en side av likningen, må vi gjøre akkurat det samme på den andre siden av likningen.

Hvor mye har gått i glemmeboka? Ta en test i

eller

Begrep

 • Andregradsuttrykk

  Et uttrykk på formen ax2+bx+c, hvor x er den størrelsen som varierer, og a,b og c er konstante tall.

 • Eksponent

  En potens er et tall på formen xn, der verdien til n forteller hvor mange ganger vi ønsker å multiplisere x med seg selv. Det er n som kalles eksponenten.

  xn = x·x·x···x, n ganger

 • Ledd

  I en addisjon, slik som
  8 + 3 + 5
  kalles tallene for addisjonens ledd

 • Likhetstegn

  Likhetstegnet = forteller at det som står til venstre for likhetstegnet er akkurat like stort som det som står til høyre.

 • Likning

  En likning er et åpent utsagn der det inngår en ukjent størrelse. Den ukjente skriver vi ofte som x.
  x + 8 = 17

  er en likning.

 • Ukjent

  En likning er et åpent utsagn der det inngår en ukjent størrelse. Den ukjente skriver vi ofte som x.
  x + 8 = 17 er en likning der x er den ukjente.