www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Brøk

1/2 og 2/3 der tallene over streken er 1 og 2 og heter teller. Tallene under streken er 2 og 3 og heter nevner. Streken heter brøkstrek.

En 

Brøk

En brøk består av tre elementer: teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i.

25 uttrykker 2 deler av i alt 5 deler. 25 av 20 kr blir altså 8 kr.

brøk
er forholdet mellom del og helhet.

Tallet over streken i en brøk (telleren) forteller hvor mange like deler vi har.

Streken heter brøkstrek.

Tallet under brøkstreken i en brøk (nevneren) forteller hvor mange like deler det finnes i alt.

Brøk er nært knyttet til divisjon der en mengde eller en hel deles i like deler. Disse delene skal være nøyaktig like, men dette betyr ikke at de må ha lik form.

 

Hvor mye kan du om brøk? Ta en rask test her!

 

Begrep

 • Brøk

  En brøk består av tre elementer: teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i.

  25 uttrykker 2 deler av i alt 5 deler. 25 av 20 kr blir altså 8 kr.

 • Brudden brøk

  En brudden brøk har en brøk i teller eller nevner, eller i begge.

 • Ekte brøk

  Telleren i brøken er mindre enn nevneren.


  Eksempelvis er 58 en ekte brøk.

 • Fellesnevner

  Brøker med ulik nevner kan utvides slik at begge brøkene får samme nevner. Denne nevneren kalles fellesnevneren til brøkene.

 • Forkorte brøk

  Forkorting av en brøk betyr å fjerne den samme faktoren fra telleren og nevneren. Eksempel: 48 forkortes til 12 fordi 48=4142=12.

 • Likeverdige brøker

  Brøker som representerer samme tallstørrelse, men har ulike tellere og nevnere, kaller vi likeverdige brøker.
  Eksempel: 12=24

 • Stambrøk

  En stambrøk er en brøk der teller er lik en, 1/2, 1/3, 1/12, 1/1000 osv.

 • Uekte brøk

  En uekte brøk er en brøk der teller er større enn eller lik nevner.

  Eksempel : 32 er en uekte brøk.
  Når telleren er lik nevneren er brøken lik 1.

 • Utvide brøk

  Brøken utvides når teller og nevner multipliseres med samme tall.
  Eksempel : 37 er utvidet til 614, fordi 3272=614.