www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Sammenlikne kilopris

Spørsmål:

Haien, 15

I en butikk koster 500 gram ost 28 kr, og i en annen bok koster 650 gram ost 35 kr. Hvordan kan jeg finne kiloprisene og sammenlikne?

Svar:

Hei, Haien!

Du vil ha kiloprisen, altså kr/kg, og vekten er oppgitt i gram. Sammenhengen mellom kilogram og gram er at 1kg er 1000g (k betyr 1000).

I den første butikken solgte de ost som veide 500g=12kg.

Det var 28 kr for12kg28kr12kg=228kr1kg=56krkg.

I den andre butikken solgte de ost som veide 650 gram, det er 650g1000gkg=1320kg.

Det var 35 kr for 1320kg:35kr1320kg=201335krkg53.85krkg.

Det fine med kiloprisen er at den sier hvor mye vi må betale for like mye ost i de to butikkene. Kiloprisen er lavere i den andre butikken, så da lønner det seg å kjøpe osten sin der.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010 Endret: 28.05.2014