www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Ny Mia og Marius-historie lagt ut.

Vi antar at et hus bruker i gjennomsnitt 20 000 kWh energi i året.Vi antar at et hus bruker i gjennomsnitt 20 000 kWh energi i året.

I denne historien besøker de Altademningen og regner på hvor mange husstander Altakraftverket kan forsyne med strøm.

Publisert: 19.02.2009 Endret: 20.08.2013