www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Ny Mia og Marius historie er klar.

Mia og Marius besøker onkel Bjørn i Lofoten. De ser på Moskstraumen, Reinebringen og ikke minst bor i en rorbu.

Underveis på turen blir søskenparet utfordret til å løse et par matematikkoppgaver. Denne gangen gir oppgavene trening i tallregning og måling.

Publisert: 29.09.2015