www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Målgruppe:

5. trinn
6. trinn
7. trinn

Julekalender 2009, 5.-7. trinn

Lærerens instruksjoner

ALT DU FINNER PÅ DISSE NETTSIDENE KAN DU LASTE NED I ET UTSKRIFTSVENNLIG FORMAT (pdf), se vedlegget i høyrespalten.

Årets julekalender for 5.-7. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene gir et tall som svar, og dette tallet tilsvarer en bokstav som dere finner ved å velge rett svaralternativ. De letteste oppgavene kommer først.

Når dere har alle 9 bokstavene skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på julekalenderen for 5.-7. trinn. Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si, bokstavene må uansett stokkes om. Årets løsning er en hilsen til dere fra matematikk.org.

Klasser som ønsker å konkurrere om å vinne premier må sende inn løsningene i en e-post til 5-7trinn-jul2009@matematikk.org innen fredag 8. januar 2010. Det er læreren som på vegne av trinnet/gruppen skal sende inn inn løsningsordet.

Innholdet i e-posten må være:

Løsningsord

Klasse(r):
Antall elever som har deltatt:
Kontaktpersons e-postadresse:
Skole:
Skolens postadresse:

Innsendingsfrist for konkurransen er 8. januar 2010.

Vinnerne offentliggjøres via startsiden, www.matematikk.org 12. januar kl. 12.00.

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org.

Lykke til med oppgavene, og god jul!

Elevens oppgaveark

Oppgave 1

Vi har klippet opp en terning med bokstaver på. Om du bretter og setter den sammen til en terning igjen, hvilken bokstav vil stå på motsatt side av X'en?

Oppklippet terning med bokstavene A, B, C, D, E og X på hver sin terningside.

 

Bruk bokstaven på den riktige terningsiden i løsningsordet.

Oppgave 2

Først låner Marius 40 kroner av Mia, så låner Mia 50 kroner av Marius. Litt senere låner Marius bort 60 kroner til Mia. Hvem må betale hvem for å gjøre opp?

A) Marius må betale Mia 10 kroner.
E) Marius må betale Mia 20 kroner.
I)  Mia må betale Marius 60 kroner.
O) Mia må betale Marius 70 kroner.
U) Ingen skylder hverandre penger lenger.

Oppgave 3

Vi kan et talltriks som vi vil at dere skal gjøre sammen med oss. Følg instruksjonene.

1. Velg et hvilket som helst tall
2. Legg til 3
3. Multipliser med 2
4. Legg til 4
5. Del alt på 2
6. Trekk fra det opprinnelige tallet

Vi vet hva alle dere får som resultat, nemlig …

L)  2        T)  5        N)  16

Oppgave 4

To av sidene i en trekant er på 7cm hver. Den tredje siden i trekanten er et helt antall centimeter lang. Hvor stor kan omkretsen av trekanten maksimalt være?

D)  21cm    S)  24cm    M) 26cm    B)  27cm    R)  28cm

Oppgave 5

Hvilket punkt på tallinja ligger nærmest 23 ?

Tallinje mellom 0 og 1 hvor det er markert 4 punkter. Nærmest 0 står punktet E, så kommer F, G og H.

 

Bruk bokstaven til det rette punktet i løsningsordet.

Gult kvadrat med øyne og smilemunn.

Oppgave 6

Jeg er et kvadrat. Hva får du dersom du tar omkretsen min og deler med summen for to av sidelengdene?

E)  6        I)   4        O) 2        U)  1

Oppgave 7

En tallvei hvor du går innom 6 bokser med instruksjoner. I første boksen står det et spørsmålstegn. I andre boksen står det "Legg til 4", i tredje boksen står det "Behold en tredel", i fjerde "Ikke gjør noe", i femte "doble tallet" og i den siste boksen står tallet 6.

 

Hvilket tall skal spørsmålstegnet byttes ut med?

D)   5        F)   6        K)  12        M)  2

Et kvadrat.

Oppgave 8

Er det mulig å lage 6 nye kvadrater inni dette kvadratet ved å tegne 4 rette streker?

Velg J for ja, eller N for nei.
 

Oppgave 9

Når telefonen ringer hjemme lar jeg den aldri ringe færre enn 3 ganger, men heller aldri flere enn 4 ganger. I dag har telefonen ringt 17 ganger og jeg har svart hver gang.
Hvor mange telefoner har jeg svart på i dag?

Mann som snakker i en telefon.

 

A) 4          B) 5           N) 6            O) 10

Skrevet av

Hege Kaarstein
Hege Kaarstein

Institusjon

matematikk.org