www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Tryll med terning

Hvis du studerer en terning nøye, vil du fort oppdage en ting, nemlig at alle øynene er plassert slik at summen av øynene på to sider som står mot hverandre alltid er 7.

Lærerens instruksjoner

Terningtriks

Hvis du studerer en terning nøye, vil du fort oppdage en ting, nemlig at alle øynene er plassert slik at summen av øynene på to sider som står mot hverandre alltid er 7. Dette kan du benytte deg av til å gjøre følgende triks:

Gi en venn du vil imponere tre terninger og sørg for at du ikke ser på når han kaster terningene. Gi følgende beskjeder:

1) Kast alle terningene og summer antall øyne.
2) Velg ut EN terning. Denne terningen skal du ta opp og se hvilket tall som står i bunnen av terningen. Legg bunntallet til summen over.
3) Kast den terningen du har tatt opp, og legg til dette tallet til summen. Ikke fortell meg noenting!
Når vennen din har gjort alt dette, ser du på terningene. Nå må du være rask! Summer alle øynene du ser og legg til tallet 7. Da har du tallet!

Et eksempel:
1) Kastet viser 1, 2 og 3. 1 + 2 + 3 = 6
2) Velger 2’-erterningen. I bunnen står det 5. 5 + 6 = 11.
3) Kaster denne terningen, får 4. 4 + 11 = 15.

Du ser nå på terningene som viser 1, 3 og 4. Legg sammen disse: 1 + 3 + 4 = 8. Legg til 7. 8 + 7 = 15, som er tallet vennen din har kommet fram til!

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar
   • gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
   • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
   • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  parvis

 • Utstyr

  3 terninger

 • Tidsbruk

  15 minutter