www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Målgruppe:

3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn

Geometrispill

Gjennom dette spillet må elevene forholde seg aktivt til egenskapene til de geometriske figurene.

Lærerens instruksjoner

Spillet består av et spillebrett og 32 kort (i to ulike farger). Både brett og spillekort kan naturligvis justeres for å passe med de begreper man ønsker at elevene skal jobbe med.

Den ”raske” versjonen, hvor man bare spiller til den første får tre på rad, blir veldig raskt ferdig. Det er mulig å lage mange andre versjoner ut fra hvor lang tid man har og hvor kompliserte regler elevene takler.

Spillet er opprinnelig laget for å illustrere arbeid i overgangen mellom nivå 1 og 2 i van Hieles teorier.

Spillebrett

 

Er trekant

Er sirkel Har en stump vinkel Har mer enn tre kanter Har åtte kanter
Er kvadrat Alle vinklene er ulike Kan deles i to like figurer med en rett strek Har en stump vinkel Alle vinklene er rette
Er firkant Alle sidene er like lange Er sirkel Er likesidet trekant Har noen sider som er like lange
Er rektangel Alle sidene har ulik lengde Har spiss vinkel Har rett vinkel Er firkant
Har ingen hjørner Har mer enn tre sider Har mindre enn fem sider Er likebeint trekant Har noen parallelle sider

 

Regler:

Det er ett spillebrett, og hver av spillerne har 16 spillekort – i hver sin farge. Hver spiller stokker sin bunke og legger den foran seg.
Hver spiller trekker tre kort og har dem på hånda. De legger ut kort annenhver gang, og når de har lagt ut, trekker de et nytt så de fortsatt har tre på hånda. (Kan de ikke legge ut, legger de bort et kort, og trekker et nytt. Da er det nestemann sin tur.)

To varianter:

 1. Vinneren er den som først får tre på rad.
 2. Når en spiller får tre på rad, snus de tre kortene og spilleren får et poeng. De tre kortene kan ikke lenger inngå i tre på rad. Den som har flest poeng ved når det ikke er mulig å få tre på rad lenger, har vunnet. Dersom de har like mange poeng, er det den som fikk den siste tre-på-rad som vinner

Spillekort. Hver spiller får alle 16 kortene, men i hver sin farge.

 

Spillebrettet, 4 x 4: øverst fra venstre sirkel, trekant, trekant, trekant firkant, firkant, firkant, firkant tolvkant, sekskant, femkant, trekant åttekant, sirkel, trekant, firkant

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Geometri
   • lage og utforske geometriske mønster, både med og utan digitale verktøy, og beskrive dei munnleg
 • Etter 4. årssteget
  • Geometri
   • kjenne att, beskrive trekk ved og sortere sirklar, mangekantar, kuler, sylindrar og polyeder
   • lage og utforske geometriske mønster og beskrive dei munnleg
 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
 • Etter 10. årssteget
  • Geometri
   • undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  parvis

 • Utstyr

  Spillebrettet bør kopieres til A3-format og kortene må kopieres på fargede ark (i to ulike farger) og klippes ut.

 • Tidsbruk

  fleksibelt

Skrevet av

Bjørn Smestad
Bjørn Smestad

Institusjon

Høgskolen i Oslo og Akershus