www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Målgruppe:

6. trinn

Lys og skygge

Elevene skal måle skyggen til pinner med forskjellig lengde. Hvis elevene oppdager sammenhengen mellom høyden på pinnene og skyggelengden, kan dette gi dem muligheter til å finne ut høyden på bygninger, trær og flaggstenger kun ved å måle skyggen fra disse gjenstandene.

Lærerens instruksjoner

MÅLING AV HØYDE VED HJELP AV LYS OG SKYGGE

Elevene må lage seg fem rette pinner på henholdsvis 10, 20, 30, 40 og 50 cm. En dag med solskinn kan elevene ta med seg disse pinnene ut i skolegården. De merker av 5 kryss på en vannrett flate. Pinnene settes i kryssene, og elevene merker av skyggelengden og måler denne.

Elevene går inn igjen og tegner resultatet i ei kladdebok. Men nå skal de tegne pinnen og skyggen slik det ser ut fra siden i en passende målestokk (f eks 1:5). De tegner dette som en trekant med pinnen som den ene siden i trekanten og skyggen som den andre, i elevens oppgaver. Elevene skal også måle vinklene i de trekantene som de nå får. Er det noen sammenheng? Er det noen sammenheng mellom høyden på pinnene og lengden på de forskjellige skygger?

Hvis elevene kan oppdage dette forholdet, kan de sendes ut og måle skyggen til høye gjenstander som bygninger, trær, flaggstenger o l. Deretter kan de regne seg til den virkelige høyden. En bør drøfte med elevene om forholdet mellom høyden og skyggen nå kan ha endret seg? (Solas høyde har endret seg hvis det går litt tid mellom første og andre tur ut i skolegården.) 

Ekstraoppgave.

De trekantene elevene tegnet, kan fortelle noe om solhøyden. Noen elever kan få oppgaven med å måle solhøyden i løpet av en hel dag. Dette kan fremstilles i et diagram med solhøyde på y-aksen og tidspunkt på x-aksen. Hvis elevene også kan finne ut når sola står opp og går ned, kan de lage et "soldiagram" for en hel dag/døgn (se i elevens oppgaver). Dette kan brukes til diskusjoner i klassen om dette blir likt for Sørlandet og Nord-Norge? Hva med Oslo og Bergen? Endrer deg seg i løpet av et år? Hva er midnattssol? Hva med andre steder i verden?

Elevens oppgaveark

pinne for eksempel 30 cm lang og skyggen den gir fra seg

 

 

En grafisk fremstilling av solhøyden ved forskjellige tidspunkter

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Måling
   • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
   • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er
  • Statistikk og sannsyn
   • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
   • representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  grupper på 3 elever

 • Utstyr

  tommestokk/ lang linjal, langt målebånd, pinner med ulik lengde, kritt, kladdebok, blyant, muligheter for å finne tidspunkt for soloppgang og solnedgang

 • Tidsbruk

  1 dobbeltime

 • Valg av tidspunkt

  Elevene må kunne noe innen emnet.

Skrevet av

Evert Dean

Institusjon

Samfundets skole