www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Målgruppe:

5. trinn

Søylediagram

Elevene tar en tur ut til en vei og teller biler. Antall biler med like farger blir fremstilt i søylediagram.

Lærerens instruksjoner

Elevene skal gjøre noen observasjoner fra biltrafikken. Disse resultatene skal systematiseres og fremstilles i søylediagram.

Du skal undersøke hvilke bilfarger som er mest populære. Lag først et skjema med aktuelle farger: rød, blå, grå, hvit, sort, osv. Still deg opp i en halv time ved en trafikkert vei.

Nå setter du en strek ved den aktuelle fargen når en bil passerer, og etter 4 streker setter du den femte på skrå over de fire strekene. Da blir det lettere å telle opp etterpå.

Etter at du har fått resulatet, skal du lage et diagram og tegne inn søyler. Én søyle for hver bil-farge, og høyden på søylene forteller hvor mange biler som hadde den fargen. Du kan for eksempel la én cm tilsvare én bil. Hvis du har stått ved en vei med mye trafikk, kan det være at søylene da blir alt for høye, og da kan du heller la 1/2 cm tilsvare en bil.

Et eksempel er gitt under.

Tabell

 

 

tabell

Søylediagram

 

søylediagram

Elevens oppgaveark

Du skal undersøke hvilke bilfarger som er mest populære. Lag først et skjema med aktuelle farger: rød, blå, grå, hvit, sort, osv. Still deg opp i en halv time ved en trafikkert vei.

Nå setter du en strek ved den aktuelle fargen når en bil passerer, og etter 4 streker setter du den femte på skrå over de fire strekene. Da blir det lettere å telle opp etterpå.

Eksempel:

 

tabell

Etter at du har fått resulatet, skal du lage et diagram og tegne inn søyler. Én søyle for hver bilfarge, og høyden på søylene forteller hvor mange biler som hadde den fargen. Du kan for eksempel la én cm tilsvare én bil. Hvis du har stått ved en vei med mye trafikk, kan det være at søylene da blir alt for høye, og da kan du heller la 1/2 cm tilsvare en bil.

 

Eksempel:

 

søylediagram

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Statistikk og sannsyn
   • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
   • representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  parvis

 • Utstyr

  klokke, ark, linjal og farger til å fremstille søylene

 • Tidsbruk

  1 dobbeltime

 • Valg av tidspunkt

  Elevene må kunne noe innen emnet.

Skrevet av

Evert Dean

Institusjon

Samfundets skole