www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Målgruppe:

5. trinn
6. trinn
7. trinn

Julekalender 2005, 5.-7. trinn

Lærerens instruksjoner

Årets kalender består av 24 oppgaver.

Kurt, Kine og Jule H. Ateren er tilbake. Bli med Kurt og Kine på en farefull ferd inn i en labyrint som det tar 24 matematikkoppgaver å komme ut av, se vedlegg på høyre side.

De av dere som derimot ikke ønsker å bruke historien, kan nøye seg med å ta ut "Fasit". Her står både oppgavene og svaret. Men, dere må vite hvordan dere skal komme frem til løsningsordet. Hvordan du finner løsningsorde står beskrevet på første side i fasiten.

Elevens oppgaveark

Alle oppgaver finnes i vedlegget til høyre.

Skrevet av

Torgunn Karoline Moe