www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Målgruppe:

8. trinn
9. trinn
10. trinn

Julekalender 2004, 8.-10. trinn

Lærerens instruksjoner

Årets julekalender består av 24 oppgaver.
Av deg som lærer kreves noen forberedelser,- enkle og lite tidkrevende.

Du trenger:       

  • Juleuglen (vedlagt pdf-fil)
  • En ringperm til oppbevaring av svar
  • 47 blanke ark
  • 24 oppgaveark (vedlagt pdf-fil)

Hvert oppgaveark inneholder en "dagens mattenøtt". I tillegg vil noen av oppgavearkene inneholde hint som forteller hvordan en skal sette sammen tallene en får som svar på mattenøttene.

Etterhvert som oppgavene løses, settes de ferdig utfylte oppgavearkene i ringpermen. Dette kan være lurt om dere ønsker å gå tilbake hvis noe skulle vise seg ikke å stemme. Dere må uansett ta vare på tallsvarene i den rekkefølgen de kommer.

I stedet for oppbevaring i ringperm kan svarene henges opp på veggen en eller annen plass i klasserommet (over tavla?). Juleuglen kan markere starten på en lang tallremse. Skriv tallsvaret på "dagens mattenøtt" på blanke A4-ark og heng disse opp etter hverandre etter Juleuglen. Det er viktig at hvert A4-ark kun får ett siffer hver. Det vil si at når svaret på 1. desembers oppgave er 11, så skal det henges opp to ark etter hverandre (på rett linje etter Juleuglen) med ett 1-tall på begge arkene. 2. desember er svaret 23. Da følger to A4-ark med tallene 2 og 3. Foreløpig ser dette slik ut:

Tallrekke som begynner med 1, 1, 2, 3, ...

Og slik fortsetter det til remsen består av 47 tall.

Årets julenøtt består i å finne ut hvordan denne remsen av tall skal leses som en tallrekke og dermed finne ut hvordan denne tallrekken er bygd opp.
Det siste oppgavearket, nr. 24, består av oppgaver som dreier seg om tallrekken dere nå har kommet fram til. Besvar oppgavene så godt dere kan (dere trenger ikke svare på alle) og send inn løsningen til oss innen 15. januar.

Elevens oppgaveark

Alle oppgavene finner du i vedlegget "Julekalender, 8.-10. trinn" på høyre side.

Skrevet av

Annette Hessen Bjerke
Annette Hessen Bjerke
Hege Kaarstein
Hege Kaarstein

Institusjon

Universitetet i Oslo