www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Målgruppe:

3. trinn
4. trinn
5. trinn

Tall i trapp

 

Her skal lærer og elever klistre frysetape på trinnene i ei trapp for å illustrere addisjon og subtraksjon med hele tall.

Lærerens instruksjoner

Tall i trapp


Vi trenger ei trapp som strekker seg over tre etasjer. Det vil si at vi har to trapper med en etasje imellom (eller en lang trapp med en liten mellometasje). La tallet 0 stå på den midterste etasjen. Klistre en liten frysetapebit på hvert trinn. På trinnene fra 0 og oppover, skal det stå 1 på første trinn, 2 på andre trinn, osv.

Når trinnene har fått hvert sitt nummer, kan vi konkretisere addisjon og subtraksjon ved å bevege oss opp eller ned trappa.  

Hva heter trinnene under etasje 0 da? Elevene kan kanskje selv finne ut at de bør hete –1, -2, osv. Nå kan elevene lett gjøre subtraksjon av typen 3- 5. Svaret ser vi av hvilket trinn vi ender på. Vi får en fin konkretisering av hele tall.

Etterpå kan elevene tegne trappen og bruke denne når de skal løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver.

(Når vi skal innføre desimaltall kan vi tegne ei trapp med 9 trinn mellom hver etasje. Da kan man illustrere 2,3,2,9 osv. Derfor kan opplegget brukes med tanke på senere visualiseringer av desimaltall.)

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  hel klasse

 • Utstyr

  frysetape og tusj

 • Tidsbruk

  1 enkeltime

 • Valg av tidspunkt

  innføringsopplegg

Skrevet av

Olav Nygaard

Institusjon

Universitetet i Agder