www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Målgruppe:

7. trinn

Avstand til posthuset

Gjennom en praktisk tilnærming skal elevene få erfaringer med statistisk behandling av data.

Lærerens instruksjoner

Sett elevene sammen i grupper. La gruppene få behandle dataene. La dem finne gjennomsnittstida elevene har til posthuset, og la dem finne fram til passende grupperinger av dataene. Etter å ha gruppert dem, kan elevene gi de ulike grupperingene navn, for eksempel klasse 1, klasse 2 osv. Følgende gruppering av data kunne således være passende:
 0 -    5   (minutter)
 6 -   10  
11 -  15
15 -  20
21 -  25
26 -  30
31-          (mer enn en halv time)

Ferdig oppsatt tabell finnes i Elevens oppgaver.

Diskuter i klassen de ulike tidene som elevene kommer fram med. Noter på tavla alle de ulike tidene.

Grupperingene som gjøres, baserer seg selvfølgelig på de reelle data som kommer fram. Således vil klasseintervallene også kunne variere. La elevene lage et skjema som inneholder kategoriene klasse, klasseintervall, hyppighet, relativ hyppighet og grader.  Gruppene kan nå, på grunnlag av det skjemaet de har lagd, konstruere både søylediagram og sektordiagram for å presentere dataene. Til søylediagrammet kan benyttes de tre første kategoriene, mens sektordiagrammet kan benytte alle kategoriene.

Elevene må telle opp hyppigheten og regne ut relativ hyppighet og grader til sektorene i sektordiagrammet. Sektorstørrelsen regnes ut ved å huske at 1% tilsvarer 3,6 grader. Deretter må det multipliseres opp for å finne den aktuelle sektorstørrelsen.

Elevens oppgaveark

Klasse Klasseintervall Hyppighet Relativ hyppighet  (%) Grader (360rel.hyp.100) 
1 0 - 5      
2 6 - 10      
3 11 - 15      
4 15 - 20      
5 21 - 25      
6 26 -30      
7 31 -      

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Statistikk og sannsyn
   • representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er
   • finne median, typetal og gjennomsnitt i enkle datasett og vurdere dei ulike sentralmåla i forhold til kvarandre

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  arbeid i samlet gruppe og arbeid i grupper på 4 elever

 • Utstyr

  passer, linjal, lommeregner

 • Tidsbruk

  1 dobbeltime

 • Valg av tidspunkt

  Elevene må kunne noe innen emnet.

Skrevet av

Martin Carlsen

Institusjon

Universitetet i Agder

Tilsvarende emner behandles også i