www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Målgruppe:

5. trinn
6. trinn
7. trinn

Julekalender 2010, 5.-7. trinn

Lærerens instruksjoner

 

Årets julekalender for 5.-7. trinn (under "Vedlegg" i høyre spalte) består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene gir et tall som svar, og dette tallet tilsvarer en bokstav som dere finner ved å velge rett svaralternativ.

Når dere har alle 9 bokstavene skal disse settes sammen til et norsk ord, og det er dette ordet som er løsningen på julekalenderen for 5.-7. trinn. Oppgavene er nummerert, men rekkefølgen har ingenting å si, bokstavene må uansett stokkes om.

 

Årets løsningsord er noe som sendes til himmels på årets siste dag.
 
Klasser som ønsker å konkurrere om å vinne premier må sende inn løsningene i en e-post til julekalender5-7@matematikk.org innen fredag 7. januar 2011. Det er læreren som på vegne av trinnet/gruppen skal sende inn løsningsordet.

Innholdet i e-posten må være:

 

LØSNINGSORD

Klasse(r):
Antall elever som har deltatt:
Kontaktpersons e-postadresse:
Skole:
Skolens postadresse:


Innsendingsfrist for konkurransen er 7. januar 2011.

Vinnerne offentliggjøres via startsiden, www.matematikk.org 11. januar kl. 12.00.

Spørsmål kan sendes til post@matematikk.org.

Lykke til med oppgavene, og god jul!

Skrevet av

Ivana Celik
Hege Kaarstein
Hege Kaarstein

Institusjon

matematikk.org